Pressroom

 


On 1st - 2nd of December 2011 in Wroclaw will take place a third edition of "European Research Infrastructures for Innovation and Development - ERIFID" conference, organised by Wroclaw Research Centre EIT+.The conference will be devoted to strategies, management models and financing research centres on a national and European level. Representatives of the largest science and technology parks, science networks, financial institutions, investment funds and centres specialising in knowledge transfer and creating technology companies will attend the conference. We also invited European Commission representatives and Polish institutions that, similarly to Wroclaw Research Centre EIT+, manage scientific infrastructural investments worth over 50 million euro.


W dniach 1-2 grudnia 2011 r. we Wrocławiu odbędzie się konferencja „European Research Infrastructures for Innovation and Development - ERIFID”, organizowana po raz trzeci przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+. Konferencja poświęcona będzie strategiom, modelom zarządzania oraz finansowaniu centrów badawczych na poziomie krajowym i europejskim. W konferencji wezmą udział przedstawiciele największych parków naukowych i technologicznych, sieci naukowych, instytucji finansowych, funduszy inwestycyjnych oraz ośrodków specjalizujących się w transferze wiedzy i kreowaniu spółek technologicznych. Do udziału w konferencji zaprosiliśmy też przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz polskie instytucje prowadzące, podobnie jak Wrocławskie Centrum Badań EIT+, naukowe inwestycje infrastrukturalne o wartości powyżej 50 mln euro.


2010 News

Information 20th June 2010  pdf doc (Polish language)


 

 

 

 

 

 

 
 

Wrocław Research Centre EIT+  intends to organize the next, third Conference in Wroclaw in 2011. In order to meet the expectations of participants, this conference shall deal with a narrower scope, leaving much more time for participants to exchange views.

Allowing download for registered users only